Polityka prywatności i plików cookies - Psychometamorfoza Monika Świtoń

Monika Świtoń, Psychoterapeuta.
Monika Świtoń, Psychoterapeuta.
Przejdź do treści

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej: www.psychometamorfoza.com, która prowadzona jest przez Monikę Świtoń, właścicielkę firmy Psychometamorfoza Monika Świtoń, z siedzibą w Świdnicy, przy ul. ul. Prądzyńskiego 161/4, REGON 360606666, NIP 8842449414.

Administratorem strony PSYCHOMETAMORFOZA MONIKA ŚWITOŃ, działającej pod adresem: www.psychometamorfoza.com jest Monika Świtoń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Psychometamorfoza Monika Świtoń, z siedzibą w Świdnicy, przy ul. ul. Prądzyńskiego 161/4, REGON 360606666, NIP 8842449414.
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: psycholog@psychometamorfoza.com.

§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Monika Świtoń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Psychometamorfoza Monika Świtoń, z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Prądzyńskiego 161/4, REGON 360606666, NIP 8842449414.
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.psychometamorfoza.com.
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą e-maila, wysłanego pod adres: psycholog@psychometamorfoza.com
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług, m.in. do umawiania wizyt czy wystawiania rachunków za oferowane usługi.
4. Wysłanie maila z danymi osobistymi na adres: psycholog@psychometamorfoza.com jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych) dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług przez Administratora.
5. Administrator przetwarza dane Użytkownika za jego zgodą dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług przez Administratora. Dane te pomagają w doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Wiedząc, do kogo mają one być kierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt.
6. Dane przekazane Administratorowi w ramach wizyty w gabinecie psychologicznym przetwarzane są w celu realizacji umowy na usługę psychologiczną w zakresie przeprowadzenia konsultacji psychologicznej lub psychoterapii, w tym do wystawienia rachunku dokumentującego zakup usługi.
7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
8. Podanie danych jest zawsze dobrowolne.
9. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
10. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
11. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

§ 3
Poczta
Administrator nie spamuje kont. Okresowo może wysłać e-mail informacyjny. Nie sprzedaje ani nie użycza informacji o klientach, w tym adresów e-mail, innym podmiotom czy osobom.

§ 4
Pliki cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 5
Inne technologie
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
• kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
• kod śledzenia Google Addwords – w celu śledzenia wartości konwersji związanych z promocją.

§ 6
Logi serwera
1.Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 7
Zastrzeżenia
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające ze Strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: www.psychmetamorfoza.com

KONTAKT
Psychometamorfoza Monika Świtoń / Ul. Sikorskiego 31
58-105 Świdnica

tel. 519 462 205, 74 856 57 39
psycholog@psychometamorfoza.com
Monika Świtoń, Psychoterapeuta.
Wróć do spisu treści